Home > Archive for News and Events

ЈАВЕН ПОВИК ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ ГРАНТ

ЈАВЕН ПОВИК ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ ГРАНТ СРЕДСТВА ЗА ПОДДРШКА НА МАРГИНАЛИЗИРАНИТЕ ГРУПИ НА РОМСКО НАСЕЛЕНИЕ ОД ТЕРИТОРИЈАТА НА ОПШТИНИТЕ: ГОСТИВАР, КИЧЕВО И ДЕБАР ЗА ПРОЕКТОТ Во соработка со 10 локални партнерски организации, CARE спроведува проект финансиран од германската влада за...

Повик за волонтерска работа

Почитувани жители на Гостивар, Кичево и Дебар ХДЗР Месечина, Гостивар е во процес на спроведување на проект насловен како “Борба против ширењето и ублажувањето на најлошите, негативни последици од пандемијата COVID-19 меѓу маргинализираните заедници во Западен Балкан“ финансиран од...