Home > Archive for News and Events

Повик за волонтерска работа

Почитувани жители на Гостивар, Кичево и Дебар ХДЗР Месечина, Гостивар е во процес на спроведување на проект насловен како “Борба против ширењето и ублажувањето на најлошите, негативни последици од пандемијата COVID-19 меѓу маргинализираните заедници во Западен Балкан“ финансиран од...