Latest posts

Повик за волонтерска работа

Почитувани жители на Гостивар, Кичево и Дебар ХДЗР Месечина, Гостивар е во процес на спроведување на проект насловен како “Борба против ширењето и ублажувањето на најлошите, негативни последици од пандемијата COVID-19 меѓу маргинализираните заедници во Западен Балкан“ финансиран од...

Education Sector

Education has historically been one of the priority sectors of Mesecina.  Many of our past education volunteers have gone on to pursue work in the field and the importance of providing educational services to the Roma community is as...