Latest posts

ЈАВЕН ПОВИК ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ ГРАНТ

ЈАВЕН ПОВИК ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ ГРАНТ СРЕДСТВА ЗА ПОДДРШКА НА МАРГИНАЛИЗИРАНИТЕ ГРУПИ НА РОМСКО НАСЕЛЕНИЕ ОД ТЕРИТОРИЈАТА НА ОПШТИНИТЕ: ГОСТИВАР, КИЧЕВО И ДЕБАР ЗА ПРОЕКТОТ Во соработка со 10 локални партнерски организации, CARE спроведува проект финансиран од германската влада за...

Повик за волонтерска работа

Почитувани жители на Гостивар, Кичево и Дебар ХДЗР Месечина, Гостивар е во процес на спроведување на проект насловен како “Борба против ширењето и ублажувањето на најлошите, негативни последици од пандемијата COVID-19 меѓу маргинализираните заедници во Западен Балкан“ финансиран од...

Education Sector

Education has historically been one of the priority sectors of Mesecina.  Many of our past education volunteers have gone on to pursue work in the field and the importance of providing educational services to the Roma community is as...